ผลงานครู
ชื่อผลงาน : สื่อมัลติมีเดีย ชุด ความปลอดภัยในชีวิต ชั้นประถมศึกษาปีที่5
ชื่ออาจารย์ : นางสมภักดิ์ บาริศรี
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 07 ก.ย. 2564,08:48  อ่าน 35 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : สื่อมัลติมีเดีย ชุด ความปลอดภัยในชีวิต ชั้นประถมศึกษาปีที่5
ชื่ออาจารย์ : นางสมภักดิ์ บาริศรี
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 07 ก.ย. 2564,08:48  อ่าน 28 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : สื่อมัลติมีเดีย ชุด ความปลอดภัยในชีวิต ชั้นประถมศึกษาปีที่5
ชื่ออาจารย์ : นางสมภักดิ์ บาริศรี
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 07 ก.ย. 2564,08:47  อ่าน 26 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : สื่อมัลติมีเดีย ชุด ความปลอดภัยในชีวิต ชั้นประถมศึกษาปีที่5
ชื่ออาจารย์ : นางสมภักดิ์ บาริศรี
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 07 ก.ย. 2564,08:16  อ่าน 27 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : สื่อมัลติมีเดีย ชุด ความปลอดภัยในชีวิต ชั้นประถมศึกษาปีที่5
ชื่ออาจารย์ : นางสมภักดิ์ บาริศรี
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 07 ก.ย. 2564,08:06  อ่าน 26 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : Phoenix Academy ผ่านการทดสอบภาษาอัฃกฤษ ระดับ B1
ชื่ออาจารย์ : นายภิญโญ นิลบ่อ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 14 มี.ค. 2564,20:34  อ่าน 83 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : พัฒนาการเรียนการสอน ผล O-NET จากที่ 32 เป็นอันดับที่ 17 ของ อบจ.นนทบุรี ร.ร.สุเหร่าลากค้อน ปี 2560
ชื่ออาจารย์ : นายภิญโญ นิลบ่อ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 14 มี.ค. 2564,20:21  อ่าน 85 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ชนะเลิศ อันดับ 1 ร้องเพลงลูกทุ่งประกอบลีลา ระดับประเทศ ณ อิมแพ็กเมืองทองธานี รองผอ.นนทบุรีวิทยาลัย ปี 2558
ชื่ออาจารย์ : นายภิญโญ นิลบ่อ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 14 มี.ค. 2564,20:17  อ่าน 72 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ชนะเลิศขบวนพาเหรด อันดับ 1 ระดับโรงเรียนมัธยม จังหวัดนนทบุรี รองผอ. นนทบุรีวิทยาลัย ปี 2557
ชื่ออาจารย์ : นายภิญโญ นิลบ่อ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 14 มี.ค. 2564,20:16  อ่าน 86 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : สอบผ่าน จุฬาลงกรณ์ อบจ.นนทบุรี ปี 2554 ศึกษาดูงาน ณ เมืองเพิร์ท ออสเตรเลีย
ชื่ออาจารย์ : นายภิญโญ นิลบ่อ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 14 มี.ค. 2564,20:14  อ่าน 77 ครั้ง
รายละเอียด..