ผลงานครู
ชื่อผลงาน : แผ่น 6 อ่านคล่องร้องเล่น
ชื่ออาจารย์ : นางสาวอนัญญา คำผลศิริ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 17 ส.ค. 2560,15:46  อ่าน 310 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : แผ่น 5 อ่านและเขียนคำคล้องจอง ๔ พยางค์
ชื่ออาจารย์ : นางสาวอนัญญา คำผลศิริ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 17 ส.ค. 2560,15:46  อ่าน 399 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : แผ่น 4 อ่านและเขียนคำคล้องจอง ๓ พยางค์
ชื่ออาจารย์ : นางสาวอนัญญา คำผลศิริ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 17 ส.ค. 2560,15:45  อ่าน 309 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : แผ่น 3 อ่านและเขียนคำคล้องของ ๒ พยางค์
ชื่ออาจารย์ : นางสาวอนัญญา คำผลศิริ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 17 ส.ค. 2560,15:45  อ่าน 272 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : แผ่น 2 อ่านและเขียนคำคล้องจอง ๑ พยางค์
ชื่ออาจารย์ : นางสาวอนัญญา คำผลศิริ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 17 ส.ค. 2560,15:44  อ่าน 314 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : แผ่น 1 เรียนรู้คำคล้องจอง
ชื่ออาจารย์ : นางสาวอนัญญา คำผลศิริ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 17 ส.ค. 2560,15:44  อ่าน 309 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : แบบ ปพ.5/1 มัธยม
ชื่ออาจารย์ : นายกิจศิพัฒน ทับเกร็ด
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 16 ส.ค. 2560,20:29  อ่าน 246 ครั้ง
รายละเอียด..