กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวใบหยก กล่อมจอหอ
ผู้ช่วยครู
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวสุรีพร จันทรส
ผู้ช่วยครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2