กลุ่มสาระฯภาษาไทย

ว่าง ย้ายไปดำรงตำแหน่งที่อื่น
ผู้ช่วยครู
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

ว่าง ย้ายไปดำรงตำแหน่งที่อื่น
ผู้ช่วยครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2