ความร่วมมือกับชุมชน
ร่วมงานประเพณีตักบาตรพระสงฆ์ทางเรือ (อ่าน 245) 25 พ.ย. 62
ร่วมจิดอาสากับ สกสค. เนื่องในวัน เฉลิมพระชนมพรรษารัชกาลที่ 10 (อ่าน 264) 09 ส.ค. 62
รับทุนผู้ที่สอบผ่านธรรมศึกษา (อ่าน 290) 09 ส.ค. 62
ชุมชนบ้านใหม่สมานฉันท์ 5 ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ (อ่าน 390) 10 เม.ย. 62
ชุมนุมศิษย์เก่า ปี 2562 (อ่าน 397) 07 เม.ย. 62
กฐินวัดสลักเหนือ 61 (อ่าน 380) 27 พ.ย. 61
รับทุนผู้ที่สอบผ่านธรรมศึกษา (อ่าน 347) 27 พ.ย. 61
ผู้มีอุปการะคุณเลี้ยงขนมครกนักเรียน (อ่าน 448) 03 ก.ค. 61
เจ้าอาวาสวัดสลักเหนือมอบทุนการศึกษานักเรียนโรงเรียนวัดสลักเหนือวันไหว้ครู (อ่าน 482) 03 ก.ค. 61
งานทำบุญอดีตเจ้าอาวาสวัดสลักเหนือ (อ่าน 586) 11 ก.พ. 61
ทอดกฐินวัดสลักเหนือ ประจำปี 2560 (อ่าน 484) 08 ก.พ. 61
ทอดกฐินสามัคคีวัดสลักเหนือ ประจำปี ๒๕๕๖ (อ่าน 1836) 12 พ.ย. 56
โครงการ NO Place Drug ศูนย์ปฏิบัติการชุมชนวัดสลักเหนือ (อ่าน 2089) 03 ต.ค. 56