ความร่วมมือกับชุมชน
เจ้าอาวาสวัดสลักเหนือแจกอาหารและน้ำดื่มแก่ผู้ปกครองและนักเรียนช่วงโควิต
โพสเมื่อ : 06 ก.พ. 64
ร่วมงานประเพณีตักบาตรพระสงฆ์ทางเรือ
โพสเมื่อ : 25 พ.ย. 62
ร่วมจิดอาสากับ สกสค. เนื่องในวัน เฉลิมพระชนมพรรษารัชกาลที่ 10
โพสเมื่อ : 09 ส.ค. 62
รับทุนผู้ที่สอบผ่านธรรมศึกษา
โพสเมื่อ : 09 ส.ค. 62
ชุมชนบ้านใหม่สมานฉันท์ 5 ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์
โพสเมื่อ : 10 เม.ย. 62
ชุมนุมศิษย์เก่า ปี 2562
โพสเมื่อ : 07 เม.ย. 62
กฐินวัดสลักเหนือ 61
โพสเมื่อ : 27 พ.ย. 61
รับทุนผู้ที่สอบผ่านธรรมศึกษา
โพสเมื่อ : 27 พ.ย. 61
ผู้มีอุปการะคุณเลี้ยงขนมครกนักเรียน
โพสเมื่อ : 03 ก.ค. 61
เจ้าอาวาสวัดสลักเหนือมอบทุนการศึกษานักเรียนโรงเรียนวัดสลักเหนือวันไหว้ครู
โพสเมื่อ : 03 ก.ค. 61
งานทำบุญอดีตเจ้าอาวาสวัดสลักเหนือ
โพสเมื่อ : 11 ก.พ. 61
ทอดกฐินวัดสลักเหนือ ประจำปี 2560
โพสเมื่อ : 08 ก.พ. 61
ทอดกฐินสามัคคีวัดสลักเหนือ ประจำปี ๒๕๕๖
โพสเมื่อ : 12 พ.ย. 56
โครงการ NO Place Drug ศูนย์ปฏิบัติการชุมชนวัดสลักเหนือ
โพสเมื่อ : 03 ต.ค. 56