ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศโรงเรียนวัดสลักเหนือรายชื่อคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้แทนองค์กร ผู้แทนศาสนา และผู้ทรงคุณวุฒิ (อ่าน 64) 11 ต.ค. 64
ประกาศโรงเรียนวัดสลักเหนือ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับเลือกเป็นผู้แทนกลุ่มบุคคลและองค์การ (อ่าน 53) 08 ต.ค. 64
ประกาศโรงเรียนวัดสลักเหนือ เรื่อง การสรรหาและการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (อ่าน 53) 28 ก.ย. 64
ประชุมการจัดการเรียนการสอน ในยุคโควิต19 (อ่าน 74) 15 ก.ค. 64