ภาพกิจกรรม
การรื้อถอนโครงหลังคาเหล็กลงมาแล้วนั้นสามารถนำเหล็กมาปรับประยุกต์ใช้เพื่อเป็นประโยชน์ในหลายๆ ด้าน เช่น ทำเหล็กดัดเพื่อป้องกันและวางมาตราการความปลอดภัยบริเวณริมเขื่อนแม่นำ้ นำเหล็กมาทำเป็นตระแกรงตากภาชนะสำหรับใส่อาหารที่ใช้ในครัวเรือนเพื่อสุขอนามัยด้านโภชน
โพสเมื่อ : 03 พ.ย. 2564,10:43   อ่าน 59 ครั้ง