สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
 
 
 
อัตลักษณ์โรงเรียน

หม้อน้ำรัตนสุวรรณ
 
หมายถึง  หม้อน้ำลายวิจิตร  สิ่งประดิษฐ์ของเด็กไทย  
              แต่งเติมเสริมลายใหม่  เฉิดไฉไลทองเพชรพลอย