ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเรียนหลังที่ 1
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : พ.ศ. 2509 (รื้อถอนแ
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเรียนหลังที่ 2
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : พ.ศ. 2514
งบประมาณ : งบประมาณ 370,000.-
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเรียนหลังที่ 3
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : พ.ศ. 2534
งบประมาณ : 4,157,600.- บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเรียนหลังที่ 4
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ : 8,920,000.- บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเรียนหลังที่ 5
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ : 7,105,000.- บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : สนามวอลเลย์บอล
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : พ.ศ. 2543
งบประมาณ : 85,000.- บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : สนามกีฬาอเนกประสงค์
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : พ.ศ. 2545
งบประมาณ : 100,000.- บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ระเบียงน้ำ ลานอเนกประสงค์
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2563
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ :
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..