รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : ภราดร ยะมัง (ฟลุค)
ปีที่จบ : 2546   รุ่น : 10
อีเมล์ : bbee01@ thaimail.com
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : บ.บีทูเอส จำกัด สาขาแจ้งวัฒนะ
ตำแหน่ง : พนักงานขาย
ที่อยู่ที่ทำงาน

: 99/99ม.5

วันที่บันทึกข้อมูล : 01 ก.ย. 2556,21:16 น.   หมายเลขไอพี : 1.20.1.165


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล