เด็กเก่ง สลักเหนือ
เด็กหญิงประกายกาญจน์ นึกถึง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 นักกีฬาเทควันโด
1. The 1 st  of Fight  Taekwondo  Chanpionship  2014   ได้รับรางวัลชนะเลิศ  ประเภท ท่ารำ ยุวชนหญิง อายุไม่เกิน  10 ปี  สายแดง
โพสเมื่อ : 21 ต.ค. 2557,00:00   อ่าน 1077 ครั้ง