เด็กเก่ง สลักเหนือ
เด็กหญิงศราภรณ์ สมวงษ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
1. รางวัลเหรียญทอง (รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๕ )การแข่งขันประกวดพูดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ระดับ จังหวัด ณ เทศบาลปลายบาง
2. รางวัลชนะเลิศอันดับ  ๑  การแข่งขันเด็กเก่งท้องถิ่น ประกวดพูดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ 
3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ การแข่งขัน IDP ภาษาอังกฤษ  Speech  Math ณ  โรงเรียนวัดพิกุลเงิน 
4. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ การแข่งขันเด็กเก่งวิชาการ  "วิชาภาษาอังกฤษ" ณ  โรงเรียนวัดพิกุลเงิน 
5. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ การแข่งขันเด็กเก่งท้องถิ่น ประกวดพูดสุนทรพจน์ภาษาไทย  ณ  โรงเรียนวัดพิกุลเงิน
โพสเมื่อ : 24 ก.ค. 2556,15:50   อ่าน 2830 ครั้ง