เด็กเก่ง สลักเหนือ
เด็กหญิงนันท์นภัส โกละ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 นักกีฬาเทเบิลเทนนิส
1. อันดับ 3 หญิงเดี่ยว และประเภททีมผสม ในการแข่งขัน 2013 World Hopes Week & Challenge
ณ ประเทศออสเตรีย ระหว่างวันที่ 9 - 17 มิถุนายน 2556
2.  อันดับ  2  การแข่งขัน  TOT All Thailand Table Tennis Championship 2013 Circuit 3 ระหว่างวันที่ 20 – 23 กรกฎาคม 2556   ณ  ยิมเนเซี่ยมจังหวัดราชบุรี
 
โพสเมื่อ : 24 ก.ค. 2556,15:45   อ่าน 2709 ครั้ง