เด็กเก่ง สลักเหนือ
นักเรียนที่ได้คะแนนเต็มในการทดสอบความสามารถของผู้เรียนระดับชาติ (National Test: NT) ปีการศึกษา 2559
นักเรียนที่ได้คะแนนเต็มในการทดสอบความสามารถของผู้เรียนระดับชาติ (National Test: NT) ปีการศึกษา 2559
เด็กหญิง พิมพ์เพทาย ธัญญเจริญ  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
โพสเมื่อ : 08 ก.พ. 2561,00:00   อ่าน 574 ครั้ง