ภาพกิจกรรม
การปรับปรุงและพัฒนา ส่วนหนึ่งมาจากห้องน้ำและโรงอาหารเกิดการทรุดตัว ไม่สามารถใช้งานได้อีกต่อไป ทางโรงเรียนจึงได้ดำเนินการปรับปรุงและพัฒนาให้มีโครงสร้างแข็งแรง และปลอดภัย
โพสเมื่อ : 26 ต.ค. 2564,15:30   อ่าน 83 ครั้ง